Az ügyfélszolgálat nyitvatartása: Hétfőtől - péntekig 8:00 - 20:00 | +36 70 231 4000

Adatkezelési tájékoztató

  

1. Tájékoztató célja:

A jelen Szabályzat célja, hogy az ugyfelkapu.primamedica.hu (továbbiakban Szolgáltató), ezzel együtt jelen honlapot üzemeltető T&G Health Kft. (továbbiakban Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén – jelen esetben különösen jelen honlapot látogató (továbbiakban értintett) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése során.

2. Adatvédelmi adatok

Jelen honlap fenntartója és üzemeltetője, az adatkezelője hatósági működési engedéllyel bíró egészségügyi szolgáltató.

Az adatkezelő neve: T&G Health Kft.

Az adatkezelő címe: 1015 Budapest, Ostrom u. 16.

Az adatkezelő kapcsolattartási címe: 1015 Budapest, Ostrom u. 16.

Elérhetőség (email, telefonszám): info@primamedica.hu, +36 70 231 4000

A honlap üzemeltetője adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-61113/2012. (http://www.naih.hu/)

Egészségügyi Szolgáltató Azonosítója: 029234

A cég érvényes működési engedéllyel rendelkezik. Az aktuális érvényes működési engedély az alábbi honlapon leellenőrizhető: https://www.antsz.hu/euszolg.

 

3. Önkéntesség

Adatok megadása az érintettek önkéntes megadása alapján történik jelen honlapon (továbbiakban honlap) illetve személyesen (telefonon, SMSben, emailen, skypeon, viberen, messengeren, FB oldalon) érdeklődéskor, bejelentkezéskor, beleértve az online bejelentkezést is.

 

4. Adatkezelések

4.1.SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ÉRDEKLŐDÉS, BEJELENTKEZÉS

4.1.1. Az adatkezelés jogalapja

Szolgáltatásainkról érdeklődés, szolgáltatásainkra bejelentkezés az egészségügyi törvényben (1997. évi CLIV. törvény) meghatározott egészségügyi ellátás része, ezáltal az érintett által az érdeklődés illetve bejelentkezés során megadott, általunk elkért személyazonosító-, személyi- és egészségügyi adatainak általunk való kezeléséhez az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 12§ (2) bekezdése értelmében az érintett hozzájárulását adja.

Az adatok megadása (érdeklődés, bejelentkezés) történhet: telefonon, SMSben, Szolgáltató emailjén, skype-ján, FB oldalán, FB messengerén, viberén.

4.2.A  kezelt adatok köre:

Az érintett által önkéntesen bejelentkezéshez kötelezően megadandó adatok: név (vezeték és keresztnév), telefonszám, panaszok és tünetek, bejelentkezés oka.

4.3. Adatkezelés célja:

1997. évi XLVII. törvény 4§ (1) bekezdésben foglaltak, így különösen:

az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,

a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, az érintett egészségi állapotának nyomon követése a betegjogok érvényesítése

4.4.1. A kezelt adatok tárolása:

Kezelt adatokat a Szolgáltató az egészségügyi információs rendszerében (HIS) tárolja és kezeli. Ezen kívül az érintett által megadott adatok megtalálhatóak azon kommunikációs csatornán, amin keresztül az érintett a Szolgáltatóval a kapcsolatot felvette – mely kommunikációs csatornák egy része (így különösen a skype, FB oldal, FB messenger, viber) és ezek adatkezelési rendszere a Szolgáltató hatókörén kívül esnek.

4.4.2. Adatfeldolgozó bevonása:

Szolgáltató a Prima Medica EgészségHálózat (www.primamedica.hu) tagja, központi ügyfélszolgálatát a Prima Medica Ügyfélszolgálat látja el, így az érintett által bejelentkezéskor megadott adatokat a Prima Medica Ügyfélszolgálatot üzemeltető T&G Health Kftnek, mint adatfeldolgozónak átadjuk a bejelentkezéssel, időpontegyeztetéssel kapcsolatos ügyek gördülékeny intézése, érintettel kapcsolattartás érdekében - személyes érdeklődésével, bejelentkezésével ezen átadáshoz érintett hozzájárulását adja.

4.4.3. Az adatkezelés ideje:

Egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig – 30 évig.

4.4.4. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Az érintett az általa megadott személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulását törvényi előírás alapján vissza nem vonhatja. Az adatok módosítását személyesen kérheti az adatkezelő kapcsolattartási címén.

 

4.5. ONLINE BEJELENTKEZÉS

A honlapon található online bejelentkezés funkció szoftverét az OrvostKeresek.hu (T&G Health Kft – www.orvostkeresek.hu) szolgáltatja, mint beépülő modul. A bejelentkezéskor megadott adatok közvetlenül a Szolgáltató egészségügyi információs rendszerébe (HIS) kerülnek.

4.5.1. Az adatkezelés jogalapja

Szolgáltatásainkról személyes érdeklődés, szolgáltatásainkra bejelentkezés az egészségügyi törvényben (1997. évi CLIV. törvény) meghatározott egészségügyi ellátás része, ezáltal az érintett által az érdeklődés illetve bejelentkezés során megadott, általunk elkért személyazonosító-, személyi- és egészségügyi adatainak általunk való kezeléséhez az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 12§ (2) bekezdése értelmében az érintett hozzájárulását adja.

4.5.2. A kezelt adatok köre

Az érintett által önkéntesen bejelentkezéshez kötelezően megadandó adatok: név (vezeték és keresztnév), telefonszám, emailcím, választott orvos, választott időpont.

4.5.3. Adatkezelés célja

1997. évi XLVII. törvény 4§ (1) bekezdésben foglaltak, így különösen:

az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,

a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, az érintett egészségi állapotának nyomon követése a betegjogok érvényesítése

4.5.4. Adatfeldolgozó bevonása

Szolgáltató a Prima Medica EgészségHálózat (www.primamedica.hu) tagja, központi ügyfélszolgálatát a Prima Medica Ügyfélszolgálat látja el, így az érintett által bejelentkezéskor megadott adatokat a Prima Medica Ügyfélszolgálatot üzemeltető T&G Health Kftnek, mint adatfeldolgozónak átadjuk a bejelentkezéssel, időpontegyeztetéssel kapcsolatos ügyek gördülékeny intézése, érintettel kapcsolattartás érdekében - személyes érdeklődésével, bejelentkezésével ezen átadáshoz érintett hozzájárulását adja.

4.5.5. Az adatkezelés ideje:

Egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig – 30 évig.

4.5.6. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Az érintett az általa megadott személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulását törvényi előírás alapján vissza nem vonhatja. Az adatok módosítását személyesen kérheti az adatkezelő kapcsolattartási címén.

 

4.6. HONLAPLÁTOGATÁSI MAGATARTÁS

Honlapon, a felhasználóbarát működés és a honlap forgalmának elemzése érdekében Google analytics kódokat helyezünk el.

4.6.1. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a honlapon erre rendszeresített hozzájáruló funkcióval.

4.6.2. A kezelt adatok köre

Érintett számítógépének, okostelefonjának, böngészőt futtató hálózati eszköznek IP címe

4.6.3. Adatkezelés célja

A honlap felhasználóbarát működés fejlesztése és a honlap forgalmának elemzése.

4.6.4. Adatfeldolgozó bevonása

Az adatkezelő a honlap forgalom mérésére, elemzésére, követésére a google analytics rendszerét használja, a méréshez szükséges adatokat ezen rendszer veszi át és kezeli.

4.6.5. Az adatkezelés ideje:

Öt év

4.6.6. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Az érintett az általa megadott személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a kezelt adatok törlését kérheti:

emailen: adatkezelő emailcímére írt, az „Orvos válaszol” funkció használatakor megadott emailcímről írt levéllel

személyesen az adatkezelő kapcsolattartási címén

a google szolgáltatási lehetőségeinek keretén belül.

 

4.7. Az ADATKEZELŐ ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

Tájékoztató hatálybalépésének, utolsó frissítésének időpontja: 2018. május 23.